Ordbok

Lurer du på hva enkelte begrep betyr, får du en kort oversikt her.

Bluetooth:
Blåtann, eller på engelsk Bluetooth, navnet brukt på radiooverføringsprotokollen som benyttes for å sende og motta data trådløst mellom enheter i et personlig datanett sammensatt av mobiltelefon, datamaskin, og/eller andre enheter som støtter protokollen. Eksempler er headset, høytalere og overføring av data mellom mobiler.

3G:
3G er en betegnelse for tredje generasjons mobiltelefoni, og omfatter mobile tjenester for sending av data, bilde og tekst i mobilnettverk.

WiFi:
Trådløst LAN (engelsk Wireless LAN, WLAN) er en samlebetegnelse på lokale datanett som benytter radiobølger til kommunikasjon. Brukes til å koble seg opp til internett via en trådløs ruter.

Portering:
Definisjon på å overføre ett telefonnummer fra en operatør til en annen operatør. Kan ta alt fra 45 minutter til rundt ca 10 dager som er vanlig.

Meldingsentral:
En meldingsentral er nummeret til din operatør som igjen videresender meldingen til mottaker. Din melding går altså igjennom systemet til operatøren din og ikke direkte 1 til 1 kommunikasjon mellom deg og mottaker. Les mer om meldingsentralnummer.

4G:
Teknologi som er under utvikling og som er en forbedelse av 2G og 3G. 4G tilbyr blandt annet mer sikker kommunikasjon og raskere dataoverføring. Per idag (2012) er 4G kun utbygd i de største byene i Norge.

Legg inn en kommentar